ÇALIŞANLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

Biz çelikten bir aileyiz. Üretimin her aşamasında birbiriyle omuz omuza çalışan, taşıdığı sorumluluk duygusunu yaşamının her anına yansıtan hayat mimarlarıyız. Yaptığımız işe büyük bir sevgiyle bağlıyız. En iyiyi başarmak, kuşkusuz en iyilerle çalışmakla mümkün. Çalışanlarımızın her biri bu inançla görevini en üstün düzeyde yerine getirir. Değişen şartlara uygun olarak, kendilerini sürekli geliştirip, iş süreçlerine en etkin şekilde katkılarını sağlamak başlıca hedefimiz. Onların mutluluğu ve huzuru bizim için her şeyden önce gelir.

EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ ÇALIŞANLARIMIZ

Sahip olduğumuz en değerli kaynak, çalışanlarımız. Onların değişen koşullara uyum sağlama yeteneğini geliştirmeleri konusunda son derece hassasız. İnsan kaynaklarına gerekli yetkinlik ve becerilerin kazandırılması, en büyük yatırımlarımızdan biri. Böylece pazardaki rekabet gücümüzü ve başarılarımızı benzersiz kıldığımıza inanıyoruz.

Öngördüğümüz stratejileri gerçekleştirmeyi ve fark yaratan çözümler üretmeyi insan kaynaklarımızla temellendiriyoruz. Bu doğrultuda başarıya odaklı en uygun sistemleri hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızın iş süreçlerine katılımlarını en üst düzeyde desteklemek amacıyla, bu sistemleri gönüllü inisiyatif kullanacakları şekilde tasarlıyoruz. Fikirlerini özgürce ifade etmeleri, en önem verdiğimiz konuların başında geliyor.

 • İnsan Kaynakları Politikası

  İnsan kaynakları politikamızın temeli; çalışanlarımızın güven içinde çalışacakları bir ortam yaratmak, onları sürekli geliştirip, iş süreçlerine en etkin katkılarını sağlamaktır.

  Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi hedefimiz; şirketimizin stratejilerini gerçekleştirmek ve pazarda yer almasını sağlamak üzere insan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerini harekete geçirmek, böylelikle en uygun sistemleri oluşturmak, çalışanların iş sonuçlarını destekleyici şekilde aksiyon almaları için uygun iklim yaratmaktır.

 • Çalışma Ortamımız

  Çalışanlarımızın güven duyarak çalıştıkları ve iş sonuçlarını destekleyen bir ortam tasarladık. Önceliğimiz, yeniliklere ve değişime açık, sürekli gelişmeye ve müşteri odaklı olmaya inanmış, her ortamda fark yaratan çalışan profilimizin devamlılığını sağlamak. Bunun için çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırmayı ilke edindik. Herkese eşit ve adil gelişim olanakları, terfi ve atama fırsatları sunuyoruz.

  Şirketin tüm birimleri, ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın yaratacağı sinerjiye inanarak süreci yönetiyor. Bu disiplinde, çalışanlarımızın fikirlerini ve önerilerini özgürce ifade edebilmesine koşulsuz olanak tanıyoruz. Böyle bir çalışma ortamının, çalışan bağlılığı ve mutluluğunu hissedilir derecede arttıracağına inanıyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağına yatırım yapmaya ve çalışanların motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaya daima öncelik veriyoruz

 • Eğitim ve İnovasyon

  Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve gelişim faaliyetlerini aralıksız yürütüyoruz. Böylece kurumsal stratejik hedefler doğrultusunda iş sonuçlarının gerçekleştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlanmakta. Öncelikle katılımcıların eğitim ihtiyaçlarını, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri temelinde belirliyoruz. Bu hedef doğrultusunda eğitimlerin temelini belirleyerek, uzun dönemli eğitim planları oluşturuyoruz.

  Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için yalın düşünceye büyük önem veriyoruz. İş’te Fikir platformu ile çalışanlarımızın önerilerini sistemli şekilde değerlendiriyoruz. Bu iyileştirme önerilerini en hızlı şekilde inceleyerek gelişimimizi sürekli kılıyoruz.

 • Kariyer

  GENÇ YETENEK

  Genç yetenekleri belirlemek ve kurumumuza kazandırmak, insan kaynakları alanında başlıca hedeflerimizden biri. Yeni mezunsanız ya da en fazla 2 yıllık iş tecrübesine sahipseniz, aşağıdaki internet linkinden başvuruda bulunabilirsiniz.

  Başvuru

  PROFESYONEL
  Çalışanlarımızın gelişimine her türlü desteği verirken, yeni yetenekleri de aramızda görmek istiyoruz. En az 2 yıllık iş tecrübesine sahipseniz, size uygun pozisyonlar için aşağıdaki internet linkinden başvuruda bulunabilirsiniz.

  Başvuru