Elektrik ihtiyacının yüksek ivmeli artışı problemlerinin yoğun olarak yaşandığı günümüzde bu ivmelenmenin düşürülmesi için üretilmiş…

Dünya ortalamalarına göre sanayi tesislerinde kullanılan elektriğin yaklaşık %70’i 3 fazlı asenkron motorlarda kullanılmaktadır.Sanayi tesislerinde…